Nabídka pro firmy

Kdy využít:

 • Potřebujete se zaměřit pouze na výkon svých zaměstnanců a veškerou agendu spojenou s jejich zaměstnáváním nechat na důvěryhodném partnerovi. 
 • Nehodláte řešit fluktuaci, nebo výběr pracovníků. 
 • Chcete ulehčit vaší mzdové účtárně. 
 • Vaše společnost potřebuje dočasnou výpomoc. 
 • Máte pevně stanovené počty zaměstnanců v určitých odděleních, ale tento počet potřebujete objektivně zvýšit? 
 • Ve vaší výrobě je třeba zvýšit produktivitu práce. 

Společnost Ekomontec CZ  Vám zajistí řešení těchto Vašich potřeb pomocí služby „Agenturní přidělení zaměstnanců“. K tomuto úkolu vám zajistíme dostatečný počet pracovníků v předem smluveném termínu. Tito pracovníci budou vybráni na základě vašeho požadavku na jejich odbornost, možný termín nástupu do zaměstnání a dalších specifik vaší výroby. 

Domluvené pracovníky vám samozřejmě vyhledáme zdarma a budou zaměstnanci naší agentury po celou dobu naší spolupráce. Samozřejmě je možné zaměstnat vámi doporučené pracovníky. 

Pracovně právní vztah v rámci agenturního zaměstnávání 

Největší výhodou tohoto řešení pro klienta  je fakt, že přebíráme veškerou odpovědnost za povinné formality zaměstnanců, jako jsou přihlášky k povinným odvodům, zdravotnímu a sociálnímu pojištění apod. Po případném ukončení pracovního poměru zaměstnance zajistíme zaúčtování veškerých srážek ze mzdy požadovaných klientem, zajistíme jeho řádné odhlášení ze sociálního a zdravotního pojištění atd.

Dále přebíráme veškerou mzdovou agendu. Ta probíhá na základě pravidel předem domluvených s klientem. Jsme tedy schopni v jejím rámci zpracovávat vaše podklady pro benefity a různé druhy osobního ohodnocení od mistrů. Dále do mezd zapracováváme zúčtování služebních cest, provozních záloh a podobně. 

Kdy využít:

 • Vaše společnost nemá čas podat inzerát, čekat na odezvu, třídit životopisy a absolvovat mnohdy velké počty pohovorů bez uspokojivého výsledku. 
 • Odešel vám ve zkušební době zaměstnanec a vás opět čeká zdlouhavý proces hledání náhradníka. 
 • Nemáte čas čekat na nejistou odezvu vaši inzerce, ale potřebujete ihned vybírat z pouze potenciálně vhodných kandidátůSpolečnost Diallogue má díky své dlouhodobé práci pro významné klienty v českém průmyslu obsáhlou databázi vhodných uchazečů o práci právě na vámi hledané pozici. Navíc máme dlouhodobě předplacené všechny významné inzertní servery v České republice, což výrazně zvětšuje prostor pro rychle najití nejvhodnějšího kandidáta. 

Postup:

 • Vybereme z naší databáze a inzerce okruh vhodných uchazečů 
 • Naši odborně vyškolení pracovníci vyberou kandidáty s vámi požadovaným profilem 
 • Zašleme vám přehledně zpracované informace o kandidátech, případně připojíme jejich CV 
 • Domluvíme s uchazeči termín finálního pohovoru ve vaší společnosti 

 

Můžete nás kontaktovat také pomocí formuláře níže:

Popřípadě jméno živnostníka...