Jdi na obsah Jdi na menu

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost Ekomontec CZ s.r.o. opakovaně obhájila certifikát v oblasti managementu quality ISO 9001:2015 a to zejména v oblasti personálních služeb.

Pro aktuální informace sledujte náš fcb.

client_logo_iso_9001.jpg

logo_apa.jpg

V květnu 2017 obhájila společnost svůj systém kvality (QMS). Byla prověřena a shledána že splňuje požadavky normy ISO 9001:2015 pro svůj předmět činnosti - zprostředkování a nabídka pracovních míst, rekvalifikace a školení zaměstnanců.

K 1.6. 2017 se společnost stala řádným členem ASOCIACE PERSONÁLNÍCH AGENTUR (APA) - www.apa.cz

___________________________________________________________________________________________________________________________________

S potěšením můžeme oznámit, že naše společnost prošla dne 31.5.2016 procesním certifikačním auditem ISO 9001:2008 č. 42010115 se závěrem auditora: „S ohledem na nezjištění neshod v průběhu certifikačního auditu, doporučuji vydat certifikáty dle shody QMS s normou ISO 9001:2008 ve znění z úvodu zprávy.

 

Audit byl založen na posouzení řídící dokumentace, předložení záznamů z realizovaných zakázek a pohovorech s managementem a zaměstnanci společnosti; systém řízení dle novely normy EN ISO 9001:2008 byl zaveden v celé organizaci včetně politiky kvality od jejího počátku. Společnost si stanovila další cíle, které ji posunou dál v tomto systému jako např. Aktualizaci systému řízení dle novely normy EN ISO 9001:2015.

 

Auditor považuje v rámci QMS „za silné stránky společnosti kvalifikaci ředitelky společnosti a zkušenosti s personální a vzdělávací agendou v rámci celé EU a EHP, osobní angažovanost vedení firmy při realizaci zakázek.

 

Lidské zdroje - organizace má k dispozici dostatečně kvalifikované a odborně způsobilé pracovníky o nichž udržuje požadované záznamy týkající se kvalifikace, výcviku a praxe. Kvalifikační požadavky pro jednotlivé kategorie funkcí jsou stanoveny. Plán vzdělávání a výcviku stanoven, plán školení a vzdělávání pracovníků byl schválen. Auditor provedl kontrolu realizované zakázky.“

 

Zpráva z auditu

Certifikát ISO

ISO 9001:2015 - Obhájeno KVĚTEN 2017